Artikel:

Goede Start WAMS

22 juni 2023

Gemeenten willen in het sociaal domein integraal werken: één gezin, één plan, één regisseur. Om stappen te zetten in deze domein overstijgende aanpak gaat de WAMS (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein) vanaf 1 juni 2024 voor een versnelling zorgen. Deze wet voorziet in de mogelijkheid tot een (organisatie overstijgende) gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek. De WAMS neemt de bestaande knelpunten en dilemma’s  weg in het uitwisselen van persoonsgegevens bij de aanpak van meervoudige problematiek.

Om gemeenten op weg te helpen bij de implementatie van deze nieuwe wetgeving, hebben wij de inhoud van de wet in een infographic weergegeven. Zo weten gemeenten wat de WAMS behelst en waar het in voorziet. Vanuit de WAMS dienen gemeenten onder andere een meldpunt en triageproces in te richten. Daarnaast dient elk meervoudig problematiek dossier opgepakt te worden door een coördinator ten behoeve casusregie.

Organisatiebrede en overstijgende thema’s

De implementatie van de WAMS is complex, organisatie breed en thema overstijgend. De WAMS vraagt om aanpassingen in onder andere beleid, cultuur, werkprocessen, uitvoering en ICT. Zowel in de interne organisatie als bij de partners in het Sociaal Domein buiten de organisatie. Een zeer complexe uitdaging waar gemeentes voor staan en waar BDO bij kan helpen in de projectleiding en uitvoering.

Om gemeenten een goede start te geven voor een succesvolle WAMS-implementatie heeft BDO een canvas ontwikkeld waarmee de thema’s aan bod komen. De vragen binnen de thema’s zijn een leidraad voor gemeenten om zich goed voor te bereiden op de implementatie van de Wams op strategisch, tactisch en operatoneel niveau. Om op die manier écht integraal en gebiedsgericht te werken.

Wat levert de WAMS op?

Met de WAMS wordt voorzien in een deugdelijke wettelijke grondslag voor het delen van persoonsgegevens. Doordat dit ontbrak ontstond er handelingsverlegenheid en werden inwoners met meervoudige problematiek niet goed geholpen.

Goede Start Sessie WAMS

De WAMS heeft op veel van uw interne en externe processen invloed. Wij helpen u graag met de implementatie via een  Goede Start Sessie.  Tijdens deze sessie lopen we in 2 uur tijd met u door de thema’s van de WAMS en wat dit voor u betekent. Na deze sessie heeft u overzicht van de belangrijkste stappen in de aanloop naar de WAMS. Tijdens het Binnenlands Bestuur congres Sociaal domein zijn deze sessies positief ontvangen.

Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact met ons op.

Download infographic en canvas