EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 moesten de EU-lidstaten de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. De richtlijn heeft tot doel werknemers meer zekerheid te bieden en te beschermen tegen onduidelijke arbeidsvoorwaarden. Zo zijn werkgevers verplicht werknemers volledig en op een toegankelijke manier te informeren over hun belangrijkste arbeidsvoorwaarden. En daarnaast bevat de richtlijn nieuwe minimumrechten voor werknemers. Hiermee zou de arbeidsmarkt inzichtelijker en eerlijker moeten worden.

Rechten en plichten

Om deze doelen te bereiken bevat de richtlijn de volgende belangrijkste elementen.

  1. Informatieplicht: werkgevers moeten hun werknemers schriftelijk en tijdig informatie verstrekken over de belangrijkste aspecten (waaronder bijvoorbeeld alle beloningscomponenten, de na te leven procedures bij ontslag, de duur en voorwaarden van de proeftijd, opleidingsrechten, en overwerkregelingen) van de arbeidsrelatie. Bovendien kunnen werknemers met de invoering van de richtlijn aanspraak maken op aanvullende minimumrechten, zoals het recht te verzoeken om een baan met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.
  2. Werknemers mogen buiten hun werkrooster zonder nadelige behandeling voor andere werkgevers werken. Beperkingen op dit recht zijn slechts mogelijk als de werkgever daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor heeft.
  3. Werknemers met een onvoorspelbaar arbeidspatroon, zoals oproepkrachten, moeten aan de hand van met hen overeengekomen referentiedagen en -uren van te voren worden geïnformeerd over op welke van die referentiedagen en -uren zij kunnen worden opgeroepen.
  4. Werkgevers moeten werknemers gratis scholing aanbieden wanneer dergelijke scholing vereist is op grond van EU-wetgeving, nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten.

Uitwerking in de praktijk

Werkgevers zijn door de invoering van de nieuwe rechten en plichten volop aan de slag gegaan met het aansluiten van hun praktijken en procedures op de nieuwe arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Dat blijkt niet altijd gemakkelijk, hetgeen temeer geldt voor internationaal opererende werkgevers. De arbeidswetgeving naar aanleiding van de richtlijn verschilt namelijk per EU-lidstaat. Dat maakt dat werkgevers die internationaal actief zijn, per lidstaat te maken krijgen met een scala aan implicaties, regels en actiepunten.

BDO Legal Guide

Om (internationale) werkgevers wegwijs te maken in het doolhof van deze nationale arbeidsrechtelijke regels, heeft BDO Legal in samenwerking met de arbeidsrechtjuristen in de diverse EU-landen de BDO Legal Guide to the Implications of the EU Directive on Transparent and Predictable Working Conditions uitgebracht. Deze BDO Legal Guide bevat een waardevol overzicht van de belangrijkste aanpassingen op basis van de richtlijn, in de nationale wetgeving van diverse EU-landen. Bovendien zijn daarin per EU-lidstaat de aanbevelingen en aandachtspunten voor internationaal opererende werkgevers opgenomen.

Indien u vragen heeft over de Richtlijn transparante of voorspelbare arbeidsvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Miguel van Wijck of Corina Roks (Nederland). Heeft u vragen over de Richtlijn voor uw onderneming in bijvoorbeeld Spanje, Hongarije of Frankrijk? Contacteert u dan de in de BDO Legal Guide vermelde specialist uit dat desbetreffende land.

download de bdo Legal Guide