Btw-aftrek voor tijdelijke huisvesting (buitenlandse) werknemers

In bepaalde sectoren wordt veel gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers. Als u als werkgever of als uitzendbureau huisvesting verleent, is de btw op de huisvestingskosten in principe niet aftrekbaar op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). De Hoge Raad oordeelde echter in 2020 dat hierop een uitzonder geldt als sprake is van bijzondere omstandigheden die u er als werkgever of uitzendbureau toe dwingen om huisvesting te faciliteren. Dit doet zich voor als het persoonlijke voordeel van de werknemer ondergeschikt is aan het bedrijfsbelang voor de werkgever. Recent heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld over een dergelijke situatie en uitgelegd dat sprake was van die omstandigheden. Maakt u als werkgever of uitzendbureau kosten voor huisvesting voor buitenlandse werknemers? Dan is deze uitspraak wellicht interessant voor u.

Feiten in de zaak

Het betreft in deze zaak een uitzendbureau in de installatie-, bouw, metaal- en schildersbranche dat buitenlandse werknemers ter beschikking stelt aan haar opdrachtgevers. De werknemers worden voor bepaalde periodes, variërend van één week tot een half jaar, te werk gesteld op verschillende werkplaatsen in Nederland. Omdat de woonplaats van de werknemers vaak meer dan 500 kilometer verwijderd is van de plaats van tewerkstelling, voorziet het uitzendbureau voor eigen rekening in tijdelijke huisvesting. Zij is daartoe echter niet verplicht op basis van de CAO. De werknemers betalen geen vergoeding voor de huisvesting. De btw die door de verhuurders van verschillende onderkomens in rekening is gebracht, heeft het uitzendbureau in aftrek gebracht. 

Oordeel Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het uitzendbureau de btw op de verhuurkosten in aftrek mag brengen en het BUA buiten toepassing blijft. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het uitzendbureau genoodzaakt om buitenlandse werknemers te werk te stellen. Bovendien zijn de lonen van de buitenlandse werknemers gelijk aan die van binnenlandse werknemers waarbij het uitzendbureau meer kosten maakt voor de buitenlandse werknemers door de kosten van de huisvesting op zich te nemen. Deze omstandigheden duiden erop dat het uitzendbureau genoodzaakt is om werknemers uit het buitenland te werven en de huisvesting niet de privédoeleinden van de werknemers dient, maar plaatsvindt in het kader van het bedrijfsbelang van de het uitzendbureau. Dat het voor een buitenlandse werknemer aantrekkelijker is om voor het uitzendbureau te werken omdat hij/zij huisvesting aangeboden krijgt, maakt dit niet anders, volgens de Rechtbank. 

Belang voor de praktijk

In de praktijk ontstaat er met enige regelmaat discussie met de Belastingdienst over de vraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het BUA buiten toepassing blijft. Het oordeel van de Rechtbank is naar onze mening zeer welkom daar deze uitspraak voor de praktijk, met name voor uitzendbureaus,   voor meer duidelijkheid zorgt. Als u als werkgever of uitzendbureau huisvesting verstrekt aan (buitenlandse) werknemers, is het mogelijk dat ook voor u het BUA buiten toepassing blijft. Hier dient u rekening mee te houden bij de BUA-correctie in de laatste aangifte van het (boek)jaar. Of het BUA buiten toepassing blijft moet echter wel altijd per geval worden beoordeeld. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden willen de huisvestingskosten in het bedrijfsbelang worden gemaakt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als geen geschikte werknemers gevonden kunnen worden op de Nederlandse arbeidsmarkt of als buitenlandse werknemers alleen in Nederland komen werken als wordt voorzien in huisvesting. Ook het maken van extra kosten voor buitenlandse werknemers kan bij deze beoordeling een rol spelen. Het is dan ook raadzaam om de noodzakelijkheid na te gaan van de huisvesting ten behoeve van (ingehuurd) personeel binnen uw onderneming.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze uitspraak vragen over de gevolgen voor uw situatie? Of heeft u andere vragen over het doorvoeren van BUA correcties? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Wij zijn graag behulpzaam!