Belastingaangifte voor (e)sporters; hier moet u op letten

Als (e)sporter in 2022 goed gepresteerd bij wedstrijden en daarmee inkomsten behaald? Voorkom dat deze mooie prestaties een bittere nasmaak krijgen door op tijd een juiste aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen. Deze moet vóór 1 mei bij de Belastingdienst worden ingediend, tenzij hiervoor uitstel is verleend. In dit artikel geven wij u enkele tips en aandachtspunten.

Dienen alle (e)sporters aangifte inkomstenbelasting te doen?

Niet iedere (e)sporter moet een aangifte inkomstenbelasting indienen. Dat moet alleen indien:

 • een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2022 van de Belastingdienst is ontvangen (aangiftebrief).
 • geen aangiftebrief is ontvangen, maar wel belasting verschuldigd is (meer dan € 48).

Een aangifte inkomstenbelasting kan ook op eigen verzoek worden ingediend als een teruggave wordt verwacht.

Als minstens één van de volgende vragen met ‘ja’ kan worden beantwoord, dan is het belangrijk om aandacht te hebben voor jouw belastingpositie

 • Ontvang je een vergoeding van jouw team?
 • Win je weleens prijzengeld met jouw (e)sportactiviteiten?
 • Of ontvang je startgeld bij deelname aan wedstrijden?
 • Doe je mee aan (e)sporttoernooien in het buitenland?
 • Verblijf je regelmatig buiten Nederland?
 • Maak je kosten voor jouw (e)sportactiviteiten?
 • Ontvang je geld van sponsoren?
 • Geef je wel eens workshops en/of clinics?
 • Of verdien je geld met online streamen en/of casten?

Wat dient in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgegeven?

De inkomsten die in 2022 zijn ontvangen dienen in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgegeven. Dit betreft bijvoorbeeld loon (waaronder het stipendium van NOC*NSF), prijzengeld, sponsorgelden en vergoedingen voor het geven van clinics, presentaties, etc. Afhankelijk van de situatie worden deze inkomsten opgegeven als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Belangrijk: goede administratie

Als (e)sporter is het van belang om een goede administratie bij te houden. De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van onder andere trainingen, wedstrijden, aanschaf van sportmaterialen en lidmaatschapsgelden zijn zakelijke kosten die, afhankelijk van de situatie, van de behaalde inkomsten kunnen worden afgetrokken. Dit resulteert in een lager resultaat waarover belasting dient te worden betaald.

Ook als het saldo van inkomsten en kosten (nog) niet positief is, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Met dit negatieve resultaat kan mogelijk nog rekening worden gehouden in een later jaar.

Belasting betaald in het buitenlands

Als (e)sporter is het mogelijk dat je in verschillende landen aan wedstrijden deelneemt. Over het prijzengeld dat in het buitenland is gewonnen, is wellicht al in het buitenland belasting betaald. Buitenlandse inkomsten dienen in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen. Nederland heeft belastingverdragen gesloten om te voorkomen dat over buitenlandse inkomsten dubbel belasting wordt betaald. Daarom wordt in de aangifte inkomstenbelasting mogelijk voorkoming van dubbele belastingheffing verleend.

Jaarlijks sterk wisselende inkomsten

Als je als (e)sporter te maken hebt met jaarlijks sterk wisselende inkomsten, dan is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden voor middeling van inkomsten. Middeling houdt in dat de inkomsten van drie opeenvolgende jaren gelijk over die jaren worden verdeeld. Per jaar wordt de verschuldigde inkomstenbelasting opnieuw berekend op basis van het gemiddelde inkomen. Het totaalbedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting over de drie jaren wordt vervolgens vergeleken met het reeds betaalde bedrag aan inkomstenbelasting over die jaren. Indien het verschil meer dan € 545 in jouw voordeel bedraagt, kan het meerdere worden teruggevraagd.

Meer informatie

Wij helpen (e)sporters graag om door het fiscale doolhof te komen. Bij vragen of indien onze assistentie gewenst is, kun je contact opnemen met één van onze specialisten. Wij helpen graag, zodat jij jouw energie en tijd kunt besteden aan het leveren van topprestaties in de (e)sport!

Bekijk hier ons webinar