BDO analyseert verkiezingsprogramma's

BDO analyseert verkiezingsprogramma's

Wat zijn de gevolgen van de verkiezingsuitkomst op belastingen? In aanloop naar de verkiezingen van 22 november aanstaande heeft BDO de verkiezingsprogramma’s van deelnemende partijen geanalyseerd. In dit artikel leest u relevante informatie over wat partijen willen bewerkstelligen op belastinggebied en wat de peilingen (mogelijk) betekenen voor wetgeving. Wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Klik dan op de meer lezen-link. Dit artikel wordt geüpdatet wanneer er extra informatie te melden is.

Uitdagingen in de zorg in verkiezingsperspectief 

Twee belangrijke verkiezingsthema’s in het zorgveld zijn het winstuitkeringsverbod voor zorgorganisaties en het vraagstuk of medisch specialisten in loondienst moeten komen. In dit artikel gaan wij nader in op de standpunten van de partijen met betrekking tot deze twee onderwerpen.

Erf- en schenkbelasting 

Vergeleken met andere belastingen is het de laatste jaren relatief rustig rondom erf- en schenkbelasting. Alleen de zogenaamde ‘jubelton’ voor een eigen woning werd recent afgeschaft. Is deze versobering een voorbode voor de toekomst van de erf- en schenkbelasting? Lees meer.

Wat willen partijen met vermogens(rendement)heffing? 

Sinds de Hoge Raad in 2021 een einde maakte aan het belasten van veronderstelde rendementen op sparen en beleggen staat box 3 onder druk. Bovendien bestaat bij een aantal partijen, naast de box 3-heffing, de wens voor een vermogensbelasting over de inkomsten uit vermogen. In dit artikel leest u met welke plannen de verschillende politieke partijen de verkiezingen in gaan.   

Wat betekenen de verkiezingen voor de financiële relatie tussen het Rijk en gemeenten? 

De relatie tussen het Rijk en gemeenten staat hoog op de politieke agenda. Met name de financiering van het gemeentefonds speelt een cruciale rol. Op dit fonds, bedoeld om gemeenten te voorzien van de benodigde financiële middelen om hun taken uit te voeren, wordt volgens aangekondigde plannen vanaf 2026 gekort. Hoe de partijen dit willen opvangen, leest u in dit artikel.
 

Afschaffing vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties

De mogelijke afschaffing van de vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties is al een tijd een belangrijk onderwerp van discussie in Den Haag. Op 11 september is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om woningcorporaties ‘linksom of rechtsom’ te compenseren voor de hoge belastingdruk op het gebied van vennootschapsbelasting, ‘bij voorkeur door afschaffing van de vpb-plicht’. De meningen van de politieke partijen in de Kamer lopen op dit punt echter sterk uiteen, blijkt uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s. Lees meer.

Hoe denken partijen over de bedrijfsopvolgingsregeling?

De Tweede Kamer nam eind oktober het wetsvoorstel Belastingplan 2024 aan, waarin onder meer wijzigingen voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) zijn voorgesteld. In het voorstel staat dat men de vrijstelling in de BOR met ingang van 2025 wil stellen op 100% van de ‘goingconcern-waarde’ van de onderneming (tot € 1,5 miljoen). Politieke partijen nemen in hun verkiezingsprogramma’s verschillende standpunten inzake de BOR in. Lees meer