Artikel:

Aan de slag met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

14 maart 2023

De zorgsector is zich steeds meer bewust dat niet alleen het klimaat en milieu impact hebben op de gezondheid van mensen, maar dat de zorg zelf ook een substantiële impact heeft op het klimaat en milieu. Met een impact in Nederland van ongeveer 7% van de consumptievoetafdruk in CO2-emissies, 4% van het afval en voor 13% van het grondstoffengebruik, is de zorg een belangrijke sector in het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelen. Naast alle andere disruptieve omstandigheden in de zorg, zoals personeelstekorten en stijging van de zorgvraag, heeft de zorgsector dus nóg een uitdaging. Daarom zijn er concretere doelstellingen, afspraken en acties geformuleerd in de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zoals gepresenteerd in november 2022. 

Committeren is meer dan ondertekenen

Meer dan 150 organisaties hebben zich eind 2022gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg. Dat is een mooi gebaar, maar het ondertekenen van deze doelstellingen betekent ook dat deze organisaties aan de slag moeten met verduurzaming. Concreet moeten ze actie ondernemen op de volgende vijf doelstellingen:

  1. Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten, zowel in de thuissituatie als in en rondom de eigen zorglocatie(s), in termen van omgeving, voeding en leefstijl. Daarnaast ook inzet op gezondheidsbevordering van de eigen medewerkers in de zorg, om hen langer in goede gezondheid te houden;
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en de impact van klimaat en milieu op de gezondheid bij (aankomende) zorgprofessionals, patiënten/cliënten en in de samenleving;
  3. 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal in 2050;
  4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

De Green Deal helpt de organisaties door het benoemen van specifieke acties per doelstelling. Het uitvoeren van deze acties is een meerjarig traject, dat vraagt om (keten)samenwerking, innovatie en duidelijke fasering. Het is dus aan de zorginstellingen zelf om aan te geven waar ze staan, wat ze gaan doen en hoe ze deze doelstellingen gaan halen. Dit vraagt om transparantie en periodieke verantwoording over de status.  

Ondertekenen betekent ook verantwoording afleggen

De hele zorgketen maakt stappen op duurzaamheid, waarbij alle partijen samen aan dezelfde missie werken. Echter is en blijft de zorgpartij zelf verantwoordelijk voor de inzet en de uitvoering van de Green Deal voor haar eigen organisatie. Dat betekent ook verantwoording afleggen over waar je staat met de doelen en acties. Dat kan middels het periodiek publiceren van de voortgang, bijvoorbeeld in het jaarverslag. Hierbij komt ook andere Europese wet- en regelgeving om de hoek kijken. Het lijkt dat de Europese wet- en regelgeving nog relatief ver afstaat van de Nederlandse zorginstellingen. Los van nationale ontwikkelingen in wet- en regelgeving blijkt dat een misvatting. De zorginstellingen zijn namelijk veelal onderdeel van een waardeketen van partijen die wél verplicht moeten rapporteren op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zoals de zorgverzekeraars of bepaalde financiers. Met de komst van CSRD zal er dus meer vraag zijn naar transparantie over de duurzame doelstellingen en acties uit de keten. Waar staat de zorginstelling met de Green Deal doelstellingen? Welke informatie is beschikbaar? Aan deze vraag moet invulling worden gegeven door tijdig (geïntegreerd) te rapporteren.

Verantwoording vraagt om meer transparantie en geïntegreerde rapportage

Geïntegreerd rapporteren ondersteunt de bewustwording, maar ook de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de doelstellingen: het concreet maken van duurzame beloftes. Het rapporteren over duurzaamheid volgt een proces waarbij de Green Deal een grote rol speelt. Hieronder is een aantal stappen van dit proces opgenomen met betrekking tot de strategie en doelstellingen die uitgebreid zijn beschreven in onze publicatie ‘geïntegreerd rapporteren in de zorg’:

  • Bepaal je visie en ambitie en maak de Green Deal onderdeel van je strategie;
  • Bespreek de Green Deal doelstellingen met je stakeholders en neem kennis van hun verwachtingen. Stem ook de visie en strategie af met deze partijen;
  • Bepaal de belangrijkste thema’s voor de organisatie en neem in deze analyse ook de thema’s van de Green Deal mee. Daar zou zo maar eens overlap in kunnen zijn;
  • Maak concrete haalbare doelstellingen en gebruik de informatie die in de Green Deal is opgenomen indien doelstellingen overeenkomen met de thema’s in de Green Deal;
  • Wees transparant over dit proces, deel de resultaten en maak hiermee de commitment concreet. 

Voor de implementatie- en de rapportageprocessen in het geïntegreerd rapporteren proces verwijzen we naar onze publicatie met daarin de door ons ontwikkelde reis richting integraal rapporteren. Neem de maatschappelijke verantwoordelijkheid om verduurzaming van de zorgsector zo snel en efficiënt als mogelijk vorm te geven en wees transparant over doelen, acties en resultaat.

Meer informatie

Gaat u aan de slag met de Green Deal of integraal rapporteren in de zorg en heeft u hier vragen over? Of wenst u ondersteuning bij het rapporten van niet-financiële informatie van uw organisatie? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze artikelen rondom duurzaamheid? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief