7 vragen over private equity: bent u er klaar voor? | Deel 2

BDO helpt techbedrijven graag hun weg te vinden in de complexe wereld van private equity. In een reeks van zes perspectieven zetten wij de belangrijkste inzichten, aandachtspunten en voordelen van deze regeling voor u uiteen. In deel 1 kreeg u antwoord op de vraag waarom een middenweg tussen het behouden of verkopen van uw bedrijf interessant kan zijn. In dit tweede deel leggen we uit waarom het zo belangrijk is dat uw techbedrijf ‘investeringsklaar’ is. 

Denk als een investeerder: beantwoord deze 7 vragen

Klinkt een private equity-investering (na het lezen van deel 1) als een reële optie voor uw bedrijf? Onderzoek dan eerst in hoeverre u klaar bent voor een ‘money-out’-transactie met een private equity-bedrijf. Niets is frustrerender dan veel tijd en moeite in zo’n exercitie steken om vervolgens tot de conclusie te komen dat het nog te vroeg is om voor een deal. Uw antwoorden op de volgende zeven vragen bepalen of u klaar bent voor een ‘money-out’-transactie met een private equity (PE)-bedrijf.

 1. Hoe sterk is uw managementteam?
  PE-investeerders laten zich niet afschrikken door lacunes in het managementteam; die kunnen zij vanuit hun eigen ‘huis’ vaak opvullen met goede kandidaten. Een investeerder wordt wel nerveus als een techbedrijf wordt gedomineerd door één persoon. Sinds de pandemie letten investeerders bovendien extra op de manier van handelen in tijden van crisis en ontwrichting. Heeft u bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruikgemaakt om veranderingen door te voeren en uw strategie bij te stellen? Het antwoord op dit soort vragen zegt een investeerder veel over de kracht van het huidige managementteam. 
   
 2. Wat zijn uw belangrijkste strategische prioriteiten? 
  Investeerders willen erop vertrouwen dat u groei nastreeft. Daarom zien ze graag een vooraf afgestemde lijst van belangrijke strategische prioriteiten. Geen tactische (en veel te lange) ‘to do-lijst’, maar doordachte strategische prioriteiten, die een wezenlijke impact hebben op de groei van uw bedrijf. Denk aan geografische expansie, productuitbreiding en overnames. 
   
 3. Werkt u zowel ‘aan’ als ‘in’ uw bedrijf? 
  De middelen van veel snelgroeiende techbedrijven zijn beperkt. Daarom hebben managementteams vaak geen tijd en ruimte om de dagelijkse uitdagingen even te laten voor wat ze zijn. Een investeerder verwacht (nog) geen maandelijkse bestuursvergadering, maar wel de discipline om regelmatig tijd te besteden aan de strategie, prioriteiten en algemene koers van het bedrijf.
   
 4. Welke rol speelt data bij belangrijke beslissingen?
  Potentiële investeerders, zeker van techbedrijven, hebben grote behoefte aan besluitvorming op basis van data. En aan prognoses die voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Ze hechten minder waarde aan financiële informatie die historisch van aard is, gebaseerd op successen uit het verleden. Om investeringsklaar te zijn, is het belangrijk bestaande systemen te optimaliseren, handmatige handelingen te automatiseren en met periodieke managementinformatie uw beslissingen te onderbouwen. 
   
 5. Beschikt u over financiële prognoses voor de middellange termijn? 
  PE-investeerders houden voor financiële prognoses doorgaans een tijdspad aan van drie tot vijf jaar. Een financieel plan voor de middellange termijn vormt dus de basis van hun investering en verwachte toekomstige rendement. Ook belangrijk is een bottom-up-analyse, met zorgvuldig afgewogen aannames over de benodigde overheadinvesteringen om de geprognotiseerde omzetgroei mogelijk te maken.
   
 6. Hoe goed kent u uw klant echt?
  De meeste techbedrijven beweren hun klanten heel goed te kennen. Maar weet u tot in detail van welke producten of diensten die klanten gebruikmaken? Wat de winst per klant is? Hoeveel het binnenhalen van nieuwe klanten kost? En heeft u scherp in beeld welke mogelijkheden er zijn om andere producten of diensten te verkopen? En hoe benut u al deze kennis over uw klanten? Op dit soort vragen willen investeerders heel graag antwoord. 
   
 7. Is uw bedrijf klaar voor due diligence? 
  Ondernemingen die PE-onderhandelingen aangaan, moeten stabiele en degelijke financiële en fiscale informatie kunnen verstrekken. Wie het belang hiervan onderschat (en te laat begint met de voorbereiding), loopt het risico dat het due diligence-onderzoek leidt tot een mislukte PE-deal. Dit gebeurt in de praktijk vooral als het gaat om complexe onderwerpen, zoals opbrengstverantwoording en het voortdurend veranderende fiscale landschap in binnen- en buitenland. Fiscale risico’s die bedrijven bovendien vaak over het hoofd zien, zijn het uitbesteden van werk, de gevolgen van buitenlandse expansie, aandelenregelingen/transacties in aandelen en houdbaarheid van R&D-claims.

Kunt u alle zeven belangrijke vragen met ‘Ja’ beantwoorden? 

Dan is uw techbedrijf ‘investeringsklaar’! Komt het uiteindelijk toch niet van een ‘money-out’-transactie met een private equity (PE)-bedrijf, dan zal uw techbedrijf hoe dan ook effectiever en winstgevender zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van private equity? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

In het derde deel van deze reeks zoomen we in op de vijf belangrijkste aandachtspunten om de kans op een succesvolle PE-deal te vergroten. Wilt u er zeker van zijn dat u dit artikel ontvangt? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 

Aanmelden nieuwsbrief


Andere verschenen artikelen in deze reeks: